Skip to main content
Disclaimer

Disclaimer

db8.nl (Handelsregister van Nederland: 9147268), hierna te noemen db8, verleent u hierbij toegang tot de-beste-website.nl ("de Website"), waar zij teksten, foto's en ander materiaal ter informatie publiceert. db8 behoudt zich het recht voor om de inhoud of elementen van de website te wijzigen of te verwijderen, zonder u daarvan op de hoogte te stellen. De informatie op de Website is vrijblijvend en vormt geen aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Overeenkomsten komen alleen tot stand door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

db8 streeft ernaar de website zo vaak mogelijk te actualiseren en aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. De materialen op de Website worden aangeboden zonder enige garantie of aansprakelijkheid voor de juistheid ervan. Deze materialen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving van db8 worden gewijzigd. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van spellings- en programmeerfouten. De Website is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten en er worden geen overeenkomsten gesloten op basis van dergelijke fouten. db8 neemt geen verantwoordelijkheid en wij zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door hyperlinks naar websites of diensten van derden op de Website.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze materialen berusten bij db8. Met uitzondering van de meeste foto's die onder de Creative Commons licentie van  PexelsPixabay en Unsplash zijn gelicenseerd.

Het is niet toegestaan deze materialen te kopiëren, (verder) te verspreiden of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van db8, behoudens eventuele afwijkingen in dwingend recht (zoals het citaatrecht), tenzij anders aangegeven voor specifieke materialen.

Overige

Deze disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

* volgens Peter Martin

© 2023 by db8.nl. All rights reserved.