Skip to main content
Een winstgevende website

Een winstgevende website

De beste website is een winstgevende website. Of in ieder geval een website die aan uw doelstellingen voldoet. Heeft u een winstgevende website?  

Een winstgevende website

Een website kan winstgevend zijn omdat u er via een webwinkel direct geld mee verdient. Hoeveel levert uw website op aan directe financiële inkomsten? 

Als u uw website gebruikt ter promotie van uw offline diensten, dan stimuleert de website uw omzet voor die diensten. Hoeveel levert uw website indirect op?

Misschien heeft u geen winstoogmerk met uw website. Maar heeft u als doel om zo veel mogelijk bezoekers gratis te informeren. Voldoet uw website aan de door u gestelde educatieve doelstellingen?

U kunt alleen bepalen of u een winstgevende website heeft als u vooraf duidelijke doelen stelt. Heeft u het doel van uw website gespecificeerd?

Internet Project Plan (IPP)

Het specificeren van de doelstellingen van uw website doet u in een Internet Project Plan. Wat is het doel van uw website? Wanneer beschouwt u uw website als een succes? Kunt u dat kwantificeren?

Een niet gekwantificeerd doel is "de website is een succes als er veel bezoekers op de website komen". Wel gekwantificeerd (en dus meetbaar) "de website is een succes als er dagelijks 100 nieuwe bezoekers op de website komen die meer dan 4 pagina's bekijken".

Met een Internet Project Plan maakt u duidelijk wat uw website strategie is, hoe u die implementeert en meetbaar maakt. Het is een soort marketing- en communicatieplan voor uw website.

Het doel van een Internet Project Plan is om:

 • een duidelijk stappenplan te beschrijven
 • een planning op te stellen voor het hele project
 • het project af te bakenen inclusief taken en verantwoordelijkheden
 • de communicatie tussen de verschillende samenwerkingspartners te verbeteren
 • alle processen te structureren en controleren
 • de effectiviteit van het project te meten

Met een Internet Project Plan maakt u het doel van uw website concreet en het succes (bijvoorbeeld winstgevendheid) meetbaar.

Funnel

Bij een winstgevende website is de conversie van potentiële klanten naar daadwerkelijke klanten optimaal ingeregeld. In marketing wordt gesproken van sales funnel. Een funnel is een denkbeeldige trechter die het conversie proces beschrijft van bezoeker naar klant. Hoe verloopt de conversie van een groot aantal potentiële bezoekers, naar een aantal daadwerkelijke kopers. 

Call To Action (CTA)

U wilt de de bezoekers van uw website motiveren om een bepaalde actie te ondernemen. U wilt ze een aankoop in uw webwinkel laten doen. Of u wilt dat ze contact met u opnemen. Het aansporen van uw bezoeker tot bepaald gedrag noemt men in marketing call-to-action.

Succesvolle winstgevende websites maken optimaal gebruik van call-to-actions. U kunt CTA's herkennen door knoppen en teksten als "Bestel nu", "Lees verder" of "Neem contact op".

Gebruik CTA's op uw eigen website om uw bezoeker te motiveren om het door u gewenste gedrag te doen en daarmee de doelstellingen van uw website te behalen. 

Webwinkel

Als u een fysieke winkel heeft dan kunt u uw omzet vergroten door uw producten ook online aan te bieden. Sommige klanten van uw fysieke winkel zullen hun producten bij uw online winkel gaan kopen. Als de online opbrengsten groter zijn dan eventuele omzetdaling van de fysieke winkel, dan kan de webwinkel winstgevend zijn.

Uit uw verkopen kunt u vrij snel afleiden of u een winstgevende website heeft. 

Kosten

Bij een webwinkel kunt u direct zien wat de opbrengsten zijn. Als uw doel is om via uw website meer klanten binnen te krijgen, dan is het minder direct zichtbaar wat die nieuwe klanten u opleveren.

De kosten van een website bestaan uit verschillende elementen:

Directe eenmalige kosten

 • initiële opzet website:
  • installatie van het CMS
  • configuratie van het CMS
  • aanschaf licenties voor uitbreidingen
  • inrichten van de menustructuur
  • plaatsen van content en media (foto's, audio, videoclips)
  • materiaal (foto's, logo ontwerp, etc)
 • training in CMS beheer

Directe jaarlijkse kosten

 • hosting voor de website
 • onderhoud (backups en updates)
 • software licenties
  • Backup software
  • Formulier software
  • Editor
  • SEO plugin
  • Webwinkel software
  • Template of Theme (de vormgeving)
 • eventuele promotiekosten (bijv advertenties via Google Adwords)

Indirecte terugkerende kosten

 • uw tijd om de inhoud actueel te houden
 • uw tijd om uw website + inhoud op social media te promoten

Winst

Winst is het resultaat van uw opbrengsten minus uw kosten. Evalueer regelmatig of uw doelstellingen (in Internet Project Plan) nog kloppen met de werkelijkheid. En analyseer in hoeverre u uw doelstellingen haalt. Haal daar de kosten van uw website vanaf. Bij een positief resultaat heeft u een winstgevende website. 

Heeft uw een winstgevende website?

Een winstgevende website

Heeft u een winstgevende website?

* volgens Peter Martin

© 2023 by db8.nl. All rights reserved.