Skip to main content
Een toegankelijke website

Een toegankelijke website

De beste website is een toegankelijke website. Zo'n website is ook goed te gebruiken door bezoekers met een beperking. Denk daarbij aan mensen met een visuele, auditieve, motorische, verstandelijke of andere beperking.

Een toegankelijke website

De overheid draagt zorg voor de hele bevolking. Daarom dienen overheidsinstanties ervoor te zorgen dat hun websites toegankelijk zijn. En vanaf 23 september 2020 moeten websites van overheidsinstanties voldoen aan de WCAG-richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Maar ook voor niet-overheidsorganisaties biedt een toegankelijke website voordelen.

WCAG-richtlijnen

Een toegankelijke website voldoet aan de WCAG-richtlijnen. Deze Web Content Accessibility Guidelines zijn bedoeld om de inhoud van websites toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek.

De WCAG-richtlijnen houden rekening met de manieren waarop mensen met de inhoud van een website omgaan:

 • het gebruik van een toetsenbord gebruiken in plaats van een muis
 • het gebruik van voorleessoftware of een brailleleesregel om de content te lezen
 • het aanpassen van de standaard browserinstellingen om de content leesbaarder te maken

De WCAG-richtlijnen bestaan uit 4 principes om een toegankelijke website te maken:

1. Waarneembaar

Maak uw website goed te gebruiken door mensen met de zintuigen die voor hen beschikbaar zijn.

 • Gebruik tekst alternatieven voor niet-tekstuele content ("alt-tags")
 • Gebruik een transcript voor audio- en videocontent
 • Ondertitel uw videocontent
 • Gebruik in uw content een logische structuur
 • Gebruik semantische (betekenisvolle) code.
 • Maak elke functie ook beschikbaar voor bezoekers die de standaard tekstgrootte verdubbelen.

2. Bedienbaar

Zorg dat uw bezoekers de content op uw website kunnen vinden en gebruiken, ongeacht hoe ze de website gebruiken:

 • Werkt uw website goed met alleen een toetsenbord?
 • Gebruik toetsenbordfocus
 • Gebruik beschrijvende titels voor uw pagina’s
 • Gebruik beschrijvende links en maak duidelijk waar ze naar toe verwijzen
 • Gebruik geen knipperende inhoud

3. Begrijpelijk

Zorg ervoor dat uw website goed te begrijpen valt door mensen en software

 • Maak het voor software mogelijk om de taal te bepalen
 • Maak de tekst leesbaar en begrijpelijk
 • Gebruik formuliervelden met zichtbare en betekenisvolle labels
 • Maak foutieve invoer in formulieren gemakkelijk te herkennen

4. Robuust

 Zorg ervoor dat uw website betrouwbaar kan worden gebruikt door een breed scala van user agents (inclusief verouderde, huidige en verwachte browsers en hulptechnologieën)

 • Zorg voor foutloze website code
 • Zorg voor maximale compatibiliteit met huidige en toekomstige browsers en andere hulpprogramma’s
 • Zorg ervoor dat hulptechnologieën begrijpen waar elke functie voor dient en in welke staat deze zich bevindt

Toegankelijkheid testen

Er zijn verschillende websites waarop u de toegankelijkheid van uw website kunt testen.

Verder kunt u "HTML Sniffer" gebruiken om een webpagina grondig te analyseren. HTML Sniffer is een JavaScript dat u als bookmark kunt bewaren. Als u het aanklikt kunt u de huidige pagina analyseren.

Voordelen van een toegankelijke website

Sommige organisaties zijn verplicht om de WCAG-richtlijnen te volgen om een toegankelijke website te hebben. Maar ook als het voor uw organisatie geen verplichting is, biedt een toegankelijke website u veel voordelen.

Beter vindbaar in Google Zoekresultaten

Een goed toegankelijke website is voor zoekmachines gemakkelijker om te indexeren en daardoor positief voor uw zoekmachine optimalisatie. Een zoekmachine zoals Google herkent toegankelijke websites en toont ze hoger in de zoekresultaten.

Hogere omzet

Ongeveer 20% van de bevolking heeft een tijdelijke of permanente beperking die het gebruik van het internet belemmert. Indien uw website niet toegankelijk is voor die doelgroep, mist u ongeveer 3,4 miljoen potentiële Nederlandse klanten en 148 miljoen Europeanen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als u een toegankelijke website heeft, kan iedereen daar gebruik van maken. Daarmee bevordert u de integratie van diverse groepen in de samenleving. Dit heeft een positief effect op uw klanten en medewerkers.

Organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houden rekening met de gevolgen van hun acties op mens, milieu en samenleving. Digitale toegankelijkheid vormt vaak een onderdeel van MVO.

Een toegankelijke website

Is uw website toegankelijk?

* volgens Peter Martin

© 2023 by db8.nl. All rights reserved.