Skip to main content
Een eenvoudig te onderhouden website

Een eenvoudig te onderhouden website

De beste website is een eenvoudig te onderhouden website. Bent u te veel tijd kwijt aan het onderhouden van uw website? Misschien heeft u het verkeerde systeem of kan uw systeem gebruiksvriendelijker ingericht worden.

Een eenvoudig te onderhouden website

Voor de betrouwbaarheid van een website is het belangrijk om de website actueel te houden, zowel softwarematig als inhoudelijk.

Content onderhoud

Beheerdersinterface

Is uw website gebruiksvriendelijk voor beheerders? Kunt u gemakkelijk alles vinden? Of heeft u bij het beheer teveel keuzes?

Een goed contentmanagementsysteem (CMS) is voor beheerders op maat te optimaliseren:

  • Plaats hyperlinks naar veelgebruikte opties op het admin dashboard
  • Zet menu-opties die u niet gebruikt uit
  • Organiseer uw content op een logische manier in categorieën
  • Organiseer uw menu-items op een gestructureerde manier
  • Geef uw foto's zinvolle namen en organiseer ze in mappen zodat ze makkelijk te vinden zijn

Beheer van content

Kunt u makkelijk artikelen op u website aanmaken of wijzigen? Een goed CMS zorgt voor een editor waarmee u gemakkelijk artikelen kunt toevoegen en plaatjes kunt uploaden.

Kunt met meerdere mensen tegelijkertijd aan de website werken? Ondersteunt uw CMS het aanmaken van gebruikersgroepen die bepaalde rechten hebben op delen van uw website. Op zo'n manier kunt u met meerdere mensen tegelijk uw website bijhouden.

Foutieve links

Een goede website is dynamisch. Als uw pagina-URLs veranderen, kan het zijn dat externe links naar die pagina's niet goed meer werken. Kijk regelmatig naar de "404 errors" (= http status code bij een niet bestaande link) om te zien welke links foutief zijn. Een goed CMS heeft een optie om foutieve links door te verwijzen naar andere wel werkende pagina's.

Software onderhoud

Website software

Heeft u een dynamische website? Een dynamische website werkt op CMS software. Software heeft onderhoud nodig en u dient dat up-to-date te houden. Zorg ervoor dat uw website een veilige website is:

  • Maak regelmatig back-ups en bewaar die off-site
  • Update de website software regelmatig

Server software

Een CMS draait op een webserver met PHP + SQL database. Zorg ervoor dat die software up-to-date is. Meestal wordt dat gedaan door een hostingbedrijf. Maar hou het zelf ook in de gaten.

Een eenvoudig te onderhouden website

Is uw website eenvoudig te onderhouden?

* volgens Peter Martin

© 2023 by db8.nl. All rights reserved.