Skip to main content
Een dynamische website

Een dynamische website

De beste website is een dynamische website.  De pagina wordt dan op maat opgebouwd op het moment dat de bezoeker de pagina opvraagt.

Een dynamische website

Bij een contentmanagementsysteem (CMS) worden de pagina's dynamisch opgebouwd. De tekst van de artikelen wordt uit een database gehaald en door het CMS aan de bezoeker getoond. Als de opgevraagde pagina plaatjes bevat, dan worden die bestanden opgevraagd en naar de browser van de bezoeker gestuurd.

Makkelijk in onderhoud

Bij een dynamische website zijn de vormgeving en inhoud van elkaar gescheiden. Hierdoor is zo'n website gemakkelijk te beheren. De beheerder hoeft zich alleen bezig te houden met de inhoud. De vormgeving wordt bij de start van de website gemaakt. En bij het samenstellen van een pagina voegt het CMS de vormgeving en inhoud samen.

Actualiteit

Een dynamische website is gemakelijk te onderhouden. Een beheerder logt via een webbrowser in op de website, en kan vanaf een administrator paneel alle artikelen wijzigen. En nieuwe artikelen toevoegen die dan automatisch onder de eerder gemaakte menustructuur zichbaar worden. Indien een einddatum + tijd wordt ingesteld, wordt het artikel na dat tijdstip niet meer getoond.

Dit alles zorgt ervoor dat de inhoud gemakkelijker actueel gehouden kan worden. En dat is positief voor de betrouwbaarheid van de website.

Afgestemd op de bezoeker

De inhoud van de website ligt opgeslagen in een database. Daardoor is de inhoud op verschillende manieren aan bezoekers te tonen. Denk bijvoorbeeld aan een lijst van artikelen die de bezoeker kan filteren en sorteren.

Inhoud afzoekbaar

Omdat de inhoud van de dynamische website in een database zit, kan op de website via een zoekfunctie naar informatie worden gezocht. Dit maakt de website gebruiksvriendelijk voor uw bezoeker.

Rechtenbeheer

Een ander voordeel van een dynamische website is dat u met geregistreerde gebruikers kunt werken. En die gebruikers kunt u in verschillende gebruikersgroepen indelen. Die gebruikersgroepen kunt u toewijzen aan bepaalde rechtenniveaus. Daarmee maakt u de inhoud van de website via die rechtenniveaus beschikbaar voor bepaalde groepen.

Portal functionaliteit

Doordat u met gebruikers, gebruikersgroepen en rechtenniveaus kunt werken, kunt u een CMS gebruiken als portal. Dat maakt een CMS uitermate geschikt om in te zetten als intra- of extranet.

Formulieren

Bezoekers kunnen uw bedrijf waarschijnlijk via e-mail of telefoon bereiken. Als u van uw bezoekers op een gestructureerde manier informatie wilt ontvangen, dan kunt u formulieren gebruiken. De invoer van die formulieren kan in de database worden opgeslagen. En dan gemakkelijk geëxporteerd naar een spreadsheet zoals MS Excel of LibreOffice Calc. Denk bij het verwerken wel aan de privacy van uw bezoekers.

Nieuwe functionaliteit

Een CMS is een systeem om inhoud (content) te managen. Soms wilt u bepaalde functionaliteit die niet standaard in een CMS zit. Denk daarbij aan het toevoegen van formulieren op maat, een forum, een fotogalerij of een webwinkel.

Als u een flexibel CMS gebruikt, dan kunt u uw dynamische website vaak gemakkelijk uitbreiden met die functionaliteit.

Een dynamische website

Heeft u een statische of dynamische website?

* volgens Peter Martin

© 2023 by db8.nl. All rights reserved.